Организација наставе

У матичној школи настава се држи у два засебна објекта – за више и ниже разреде. Настава се одвија на српском језику.

Пријатан сеоски амбијент, отвара могућности наставе ван учионице.

Као обавезни изборни предмети у школи се држе: верска настава, грађанско васпитање, француски језик, а као изабрани спорт атлетика и фудбал.

Као изборна настава у школи се држи народна традиција у нижим разредима, информатика и рачунарство, цртање, сликање и вајање, свакодневни живот у прошлости и чувари природе у вишим разредима.

У ИО Докмир, настава се одвија у две смене. У периоду од 7:35-11:45 часова траје I смена, II смена 12:15-16:30 часова.

У првих шест недеља у прву смену иду нижи разреди. Од половине октобра до прве недеље марта, у прву смену иду виши разреди.

Настава физичког васпитања се одвија напољу, на тернима за фудбал (један травнати и 2 бетонска) теренима за кошарку, терену за одбојку на песку, фиксултурном полигону и фискултурној сали.

 

Бројно стање ученика 2017/18. година

Разред

Матична школа

ИО Дикмир

ИО Слатина

ИО Радуша

ИО Чучуге

Свега

I

8

4

0

1

3

16

II

13

3

1

0

3

20

III

8

3

1

1

0

13

IV

12

6

0

1

0

19

II-IV

33

12

2

2

3

52

I- IV

41

16

2

3

6

68

V1,2

14

5

0

0

0

19

VI1,2

9

4

0

0

0

13

VII1,2

14

3

0

0

0

17

VIII1,2

10

8

0

0

0

18

V-VIII

47

20

0

0

0

67

II-VIII

80

32

2

2

3

119

I-VIII

88

36

2

3

6

135

Измењено 20. 9. 2017

Menu