Организација наставе

У матичној школи настава се држи у два засебна објекта – за више и ниже разреде. Настава се одвија на српском језику.

Пријатан сеоски амбијент, отвара могућности наставе ван учионице.

Као обавезни изборни предмети у школи се држе: верска настава, грађанско васпитање, француски језик, а као изабрани спорт атлетика и фудбал.

Као изборна настава у школи се држи народна традиција у нижим разредима, информатика и рачунарство, цртање, сликање и вајање, свакодневни живот у прошлости и чувари природе у вишим разредима.

У ИО Докмир, настава се одвија у две смене. У периоду од 7:35-11:45 часова траје I смена, II смена 12:15-16:30 часова.

У првих шест недеља у прву смену иду нижи разреди. Од половине октобра до прве недеље марта, у прву смену иду виши разреди.

Настава физичког васпитања се одвија напољу, на тернима за фудбал (један травнати и 2 бетонска) теренима за кошарку, терену за одбојку на песку, фиксултурном полигону и фискултурној сали.

 

Бројно стање ученика 2018/19. година

Разред

Матична школа

ИО Дикмир

ИО Слатина

ИО Радуша

ИО Чучуге

Свега

I

10

1

0

1

1

13

II

8

4

0

1

2

15

III

12

3

0

0

4

19

IV

8

4

1

1

0

13

II-IV

28

10

1

2

6

47

I- IV

38

11

1

3

7

60

V1,2

13

5

0

0

0

18

VI1,2

14

7

0

0

0

21

VII1,2

9

4

0

0

0

13

VIII1,2

14

3

0

0

0

17

V-VIII

50

19

0

0

0

69

II-VIII

78

29

0

2

6

116

I-VIII

88

30

1

3

7

129

Измењено 27. 9. 2018

Menu