РТС Планета

Чувам те

Организација наставе

У матичној школи настава се држи у два засебна објекта – за више и ниже разреде. Настава се одвија на српском језику. Школа тренутно има 116 ученика у 16 одељења. Школе у Памбуковици и Домиру раде као осмогодишње школе, док су издвојена одељења у Слатини, Чучугама и Радуши четворогодишње школе.

Као обавезни изборни предмети у школи се држе: верска настава, грађанско васпитање, руски језик, енглески језик.

Као изборна настава, односно слободне активности у школи се држи домаћинство, преузетништво, жвотне вештине и чувари природе у старијим разредима.

Од 2019/20. године, само у матичној школи У Памбуковици се реализује пилот пројекат Министарства просвете "Обогаћени једносменски рад у настави", који се реализује након редовне наставе кроз слободне активности.

У матичној школи у Памбуковици настава почиње у 8:00 часова, и издвојеним одељењима у Докмиру, Чучугама, Радуши и Слатини настава се одвија у једној смени са почетком у 7:35 часова.

Школска кухиња са трпезаријом у матичној школи за ученике целе школе припрема доручак, од 2019/20. године у оквиру пројекта "Обогаћени једносменски рад у настави" и ручак за ученике матичне школе.

У школи је бесплатан превоз за све ученике захваљујући средствима Општине Уб.

Измењено 20. 9. 2022

Menu