Организација наставе

У матичној школи настава се држи у два засебна објекта – за више и ниже разреде. Настава се одвија на српском језику. Школа тренутно има 120 ученика у 16 одељења. Школе у Памбуковици и Домиру раде као осмогодишње школе, док су издвојена одељења у Слатини, Чучугама и Радуши четворогодишње школе.

Као обавезни изборни предмети у школи се држе: верска настава, грађанско васпитање, француски језик, енглески језик.

Као изборна настава, односно слободне активности у школи се држи народна традиција/пројектна наства у нижим разредима, информатика и рачунарство, цртање, сликање и вајање, свакодневни живот у прошлости и чувари природе у вишим разредима.

Од 2019/20. године, само у матичној школи У Памбуковици се реализује пилот пројекат Министарства просвете "Обогаћени једносменски рад у настави", који се реализује након редовне наставе кроз слободне активности.

У матичној школи у Памбуковици, и издвојеним одељењима у Докмиру, Чучугама, Радуши и Слатини настава се одвија у једној смени са почетком у 7:35 часова.

Школска кухиња са трпезаријом у матичној школи за ученике целе школе припрема доручак, од 2019/20. године у оквиру пројекта "Обогаћени једносменски рад у настави" и ручак за ученике матичне школе.

У школи је бесплатан превоз за све ученике захваљујући средствима Општине Уб.

 

Бројно стање ученика 2019/20. година

 

Разред

Матична школа

ИО Дикмир

ИО Слатина

ИО Радуша

ИО Чучуге

Свега

I

4

0

1

1

3

9

II

10

1

0

1

1

13

III

7

4

1

1

3

16

IV

12

2

0

0

4

18

II-IV

29

7

1

2

8

47

I- IV

33

7

2

2

11

56

V1,2

9

4

0

0

0

13

VI1,2

13

5

0

0

0

18

VII1,2

14

6

0

0

0

20

VIII1,2

9

4

0

0

0

13

V-VIII

45

19

0

0

0

64

II-VIII

74

26

0

2

8

111

I-VIII

78

26

2

2

11

120

Измењено 18. 9. 2019

Menu