Распоред наставе на РТС 3

РТС Планета

Моја школа

Организација наставе

У матичној школи настава се држи у два засебна објекта – за више и ниже разреде. Настава се одвија на српском језику. Школа тренутно има 122 ученика у 16 одељења. Школе у Памбуковици и Домиру раде као осмогодишње школе, док су издвојена одељења у Слатини, Чучугама и Радуши четворогодишње школе.

У школској 2020/21.години, према сагласности Министарства просвете од 31.08.2020.године, у школи се настава одбија према основном моделу- моделу непосредног рада у школи. Дневно се држи 4 часа непосредног рада и 1 онлајн час за млађе разреде, 6 часова непосредног рада и један онлајн час за старије разреде. Часови трају 30 минута. Неопходно је поштовање свих мера превенције од ковида-19.

Као обавезни изборни предмети у школи се држе: верска настава, грађанско васпитање, француски језик, руски језик, енглески језик.

Као изборна настава, односно слободне активности у школи се држи народна традиција/пројектна наства у млађим разредима, информатика и рачунарство, цртање, сликање и вајање, свакодневни живот у прошлости и чувари природе у старијим разредима.

Од 2019/20. године, само у матичној школи У Памбуковици се реализује пилот пројекат Министарства просвете "Обогаћени једносменски рад у настави", који се реализује након редовне наставе кроз слободне активности.

У матичној школи у Памбуковици, и издвојеним одељењима у Докмиру, Чучугама, Радуши и Слатини настава се одвија у једној смени са почетком у 7:35 часова.

Школска кухиња са трпезаријом у матичној школи за ученике целе школе припрема доручак, од 2019/20. године у оквиру пројекта "Обогаћени једносменски рад у настави" и ручак за ученике матичне школе.

У школи је бесплатан превоз за све ученике захваљујући средствима Општине Уб.

Укупан број ученика према школама и разредима

Разред

Матична

школа

И.О.

Докмир

ИО

Слатина

И.О.

Радуша

И.О.

Чучуге

Свега

ученика

св св св св св св
I 8 1 1 1 4 15
II 4 0 1 1 3 9
III 10 1 0 1 1 13
  IV 9 2 1 1 3 16
II-IV 23 3 2 3 7 38
I- IV 31 4 3 4 11 53
V-1,2 14 3 0 0 0 17
VI-1,2 9 4 0 0 0 13
VII-1,2 14 7 0 0 0 21
VIII-1,2 14 4 0 0 0 18
V-VIII 51 18 0 0 0 69
II-VIII 74 21 2 3 7 107
I-VIII 82 22 3 4 11 122

Измењено 1. 10. 2020

Menu