Дан пријема родитеља

Дан пријема родитеља (Памбуковица, V - VIII)

Име и презиме наставника

предмет

дан

време

Душан Смоловић

Српски језик

среда

09:45

Мирјана Алимпијевић

Француски језик

среда

dо 10:35

Светлана Вучићевић

Руски језик

понедељак

09:50

Марија Вучићевић

Ликовна култура

среда

dо 11:35

Катарина Божић

Географија

четвртак

10:35

Јелена Кисељчић

Музичка култура

понедељак

dо 11:35

Александра Илић

Историја

понедељак

10:45

Љиљана Мијаиловић

Математика

уторак

10:45

Драган Марковић

Физика

понедељак

dо 11:35

Јулијана Терзић

Хемија

среда

11:35

Марина Васиљевић

Биологија

четвртак

11:35

Марко Ђокић

ТО

уторак

09:50

Зоран Јаковљевић

Физичко васпитање

уторак

09:50

 

Дан пријема родитеља (Докмир, V - VIII)

Име и презиме наставника

предмет

дан

време

I смена

II смена

Марија Лазић

Српски језик

уторак

11:15

15:40

Сања Кузмановић

Српски језик

уторак

09:20

13:45

Мирјана Алимпијевић

Француски језик

понедељак

до 11:15

до 15:40

Светлана Вучићевић

Руски језик

четвртак

9:25

14:00

Маријана Луковић

Ликовна култура

уторак

до 11:15

до 15:40

Катарина Божић

Географија

уторак

9:25

14:00

Јелена Кисељчић

Музичка култура

петак

10:15

14:50

Александра Илић

Историја

петак

7:35

12:10

Љиљана Мијаиловић

Математика

среда

8:35

13:00

Драган Марковић

Физика

среда

до 11:15

до 15:40

Јулијана Терзић

Хемија

петак

09:25

14:00

Марија Аничић

Биологија

петак

10:10

14:45

Зоран Јаковљевић

Физичко васпитање

понедељак

09:20

dо 13:45

Измењено 27. 9. 2018