Прописи и документација

Статут:

 

Правилници: 

 

Документација:

 

Стандарди:

 

Финансијски извештај:

Завршни 2017

Завршни 2018

 

Одлука Наставничког већа о избору уџбеника:

Одлука 2016

Одлука 2018

Одлука 2019

 

Измењено 5. 6. 2019

Menu