Провера знања VII-VIII

Седми разред

Месец IX XI XII  II  III  IV  VI 
Недеља 1 2 3 4 1 1 1 2 4 1 2 3 1 4 1 3 4
Српски језик 7         12       10     4 14                     5     28             16     11    
Француски језик                       29                           13         18                  
Руски језик           5           22                               19           7              
Историја              16 26               25                     222             7            
Географија                 6                                                              
Математика       26     19     14     7                     26           10           4      
Физика               23                     22             15     2               6      
Хемија           10         20       21                   8       4                      
Биологија                       27                                               23        

Осми разред

Месец IX XI XII  II  III  IV  VI 
Недеља 1 2 4 1 1 1 1 4 1 2 1 3 4 1 1 2 3 4
Српски језик     20       19               18     15               12   25     16     10            
Француски језик                     16                           5       3                      
Руски језик                        23       25                             18     8            
Историја           12                   28                   15             7              
Географија              17                                                                  
Математика       26       26   7     4                     27           10           28        
Физика                 2         13                 22           5                      
Хемија                           11                     7                   22          
Биологија                                     23                               23          

Измењено 27. 9. 2018

Провера знања V-VI

Пети разред

Месец IX XI XII  II  III  IV  VI 
Недеља 1 4 1 1 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3
Српски језик   14        12             3                             29             14     7    
Француски језик                 8         10                       15         19     6            
Руски језик                      21         25                     21         25       24        
Историја               26             18                         26             17          
Географија               24                                                                
Математика     19       19     16         20                 22 8                 10     1      
Биологија             17                                                          21         

Шести разред

Месец IX XI XII  II  III  IV  VI 
Недеља 1 3 4 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 4 1
Српски језик   12     5                   28                     18   5           20     10    
Француски језик                 2       7                       4                 16            
Руски језик            9           21                             21                 28        
Историја               26                                       25               30        
Географија               23                                                                
Математика       24   11         16      14 20                     11   28           14     4      
Физика             19                                 22           11               11    
Биологија                                       21                         6              

Измењено 27. 9. 2018