Провере знања

Пети разред

Месец IX X
XI XII
I
II
III
IV
V
VI
Недеља 1 2
3
4 1 2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Српски језик
  14      13
            1
                            30
            14
    7    
Француски језик
                  15      8
                      15         20
    11
           
Руски језик
                    21
        25
                    21        25
      25 
       
Историја             27              20                       26             18
         
Географија             23                                                                
Математика     19       20
    17        22  
              22
9 
              10
    1
     
Биологија             17 
                                                        21
       

 

Шести разред

Месец IX X
XI XII
I
II
III
IV
V
VI
Недеља 1 2
3
4 1 2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Српски језик
  12   6                   25                     17   5           20     9    
Француски језик
  2     8                     2             11
   
Руски језик
          13         21                              15               22
       
Историја 26 23
26
Географија 27
Математика 22
10 17  15 22 
24
12
2
Физика  20 22 11 6
Биологија 22
5

 

Седми разред

Месец IX X
XI XII
I
II
III
IV
V
VI
Недеља 1 2
3
4 1 2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Српски језик
8        13       10     4
 15                     5     28
            16
    11    
Француски језик
                      25                         13         24                
Руски језик
         5           17
                            20          
3             
Историја              16 28 25
23 11        
Географија            
  3                                                               
Математика     26     20
    13   9                 24
        19       9
    4      
Физика           26 18 15 12 6    
Хемија           10       20        21                   8       13                    
Биологија                     27 23
       

 

Осми разред

Месец IX X
XI XII
I
II
III
IV
V
VI
Недеља 1 2
3
4 1 2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Српски језик
22  20 18 15 12 23
27  11  
Француски језик
                    17
                        5       13                    
Руски језик
                    23       25
                          23   8  
       
Историја           12                 28
                  15           4              
Географија              17                                                                  
Математика     26     26   10   4                 27         17         26      
Физика               2          7                  22           10                    
Хемија                         11                     3                   22        
Биологија            
                      23                               23         

Измењено 20. 9. 2017