Провера знања V-VI

Пети разред

Месец IX XI XII  II  III  IV  VI 
Недеља 1 4 1 1 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3
Српски језик   14        12             3                             29             14     7    
Француски језик                 8         10                       15         19     6            
Руски језик                      21         25                     21         25       24        
Историја               26             18                         26             17          
Географија               24                                                                
Математика     19       19     16         20                 22 8                 10     1      
Биологија             17                                                          21         

Шести разред

Месец IX XI XII  II  III  IV  VI 
Недеља 1 3 4 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 4 1
Српски језик   12     5                   28                     18   5           20     10    
Француски језик                 2       7                       4                 16            
Руски језик            9           21                             21                 28        
Историја               26                                       25               30        
Географија               23                                                                
Математика       24   11         16      14 20                     11   28           14     4      
Физика             19                                 22           11               11    
Биологија                                       21                         6              

Измењено 27. 9. 2018