Упис у први разред

 Упис деце у први разред основне школе почиње 1. априла текуће године и траје до краја августа исте године.

У први разред крећу деца која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година, а постоји могућност уписа и деце која до 31. августа напуне 6 година (ову децу ће тестирати психолог школе посебним тестовима), као и деца која ће тада имати више од 7 година и 6 месеци која због болести или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

За упис је потребна следећа документација:

• потврда о завршеном припремном разреду, коју издаје вртић

• здравствено уверење (потврда од педијатра да је дете здравствено способно за полазак у школу)

• извод из матичне књиге рођених (школа потражује од матичне службе)

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу с просторним могућностима (овај захтев родитељ подноси у писаној форми и предаје секретару школе до краја фебруара текуће године).

Родитељ са комплетном документацијом треба да дође до секретара школе да преда документацију, а затим га секретар упућује у педагошко – психолошку службу где ће бити заказано тестирање детета.

 

Измењено 14. 3. 2019

Menu