Запослени

У дугом постојању школе одувек се неговао дух стваралаштва, пријатељства, сарадње са родитељима, са другим школама и локалном заједницом.

Традиционално, сваке године школска слава Свети Сава уједно и слава наше школе, прославља се у заједничкој организацији са ученицима и родитељима ученика завршног разреда.

Школа већ дуги низ године прави спортска дружења са пријатељском школом са територије Уба „Рајко Михаиловић“, из Бањана.

 

Послови руковођења и општи административни и финансијски послови
1. Славица Марјановић
директор
2. Љубица Перић
шеф рачуноводства
3. Деан Веселиновић
секретар
4. Небојша Малетић секретар


Наставно особље (наставници и стручни сарадници)
1. Душан Смоловић
Српски језик


V1,VI1,VII1,VIII1 23, Снежана Новаковић
I1

2. Сања Кузмановић

Српски језик; библиотекар

V2,VII2 24. Љиљана Владисављевић
II1
3.Мирјана Алимпијевић
Француски језик
ОС VI1,2,VII1,2,VIII1,2 25. Срна Јеленић
III1
4. Јелена Кисељчић
Музичка култура
V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2 26. Ненад Ранисављевић
IV1
5. Светлана Вучићевић

Руски језик; Енглески језик

ОС V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2 IIII1 27. Наташа Вујић
Докмир II2,IV2,
6. Милица Ђукановић
Руски језик; Енглески језик
Чучуге, Радуша,  I1,II1,III1,IV1
28.Златија Јовић
Докмир I2,III2,
7. Љиљана Мијаиловић
Математика; Информатика
 ОС V1,VI1,VII1,VIII1 29. Марија Јовановић
Слатина
8. Владимир Перић
Математика, Информатика  OС V2,VI2,VII2,VIII2 30.Јелена Јаковљевић
Радуша
9. Марија Аничић
Биологија V2,VI2,VII2,VIII2

31.Дајанa Симеуновић

Чучуге
10. Maрина Васиљевић
Биологија V1,VI1,VII1,VIII1

11. Драган Марковић
Физика

V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2

12. Mаријана Луковић
Ликовна култура
ОС

V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2

13. Александра Илић
Историја ОС

V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2

14. Катарина Божић
Географија

V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2

15. Илија Јокић
Веронаука

V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2 I1,2,II1,2,III1,2,IV1,2

16. Јулијана Терзић
Хемија ОС

V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2

17. Зоран Јаковљевић
Физичко и здравствено васпитање
ОС

V2,VI1,2,VII2,VIII2

18. Марко Ђокић

ТИТ,ТИО, Информатика и рачунарство

V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2

19. Марија Лазић
Српски језик

VI2 VIII2

20. Марија Вучићевић Ликовна култура

V1,VI1,VII1,VIII1

21. Гордана Ћираковић Физичко васпитање  

V2,VI1,2,VII2,VIII2

   
22. Бојан Николић педагог  

   

 

Помоћно особље
1. Горан Петровић
домар
2. Миломир Илић
спремачица
3. Слободан Петровић
домар
4. Снежана Поповић
спремачица
5. Гордана Ђокић
спремачица
6. Вера Илић
сервирка
7. Љубица Ђокић
куварица

Измењено 2. 10. 2018