РТС Планета

Чувам те

Прописи и документација

Правна и педагошка документација.

Више..

Упис у први разред

Потребна документација.

Више..

Мото школе

MAЛА ШКОЛА ВЕЛИКОГ СРЦА.

Бесплатни уџбеници 2024/25. године

Обавештавамо Вас да Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да, на основу Одлуке Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави током школске 2024/2025. године.

 

КО ИМА ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ?

 

Право на бесплатне уџбенике у школској 2024/25. години, имају ученици од 1. до 8. разреда, и то:

-          ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

-          ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП-у/ 1, 2 и 3);

-          ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по ИОП-у, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученицима који обраѕовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

-          ученицима из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања;

-          ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат;

-          ученици који остварују право на туђу негу и помоћ;

-          ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату са видео садржајима на српском знаковном језику.

Комплет бесплатних уџбеника за први циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво и енглески језик.

Комплет бесплатних уџбеника за други циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

 

КОЈА ДОКУМЕНТА ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ?

 

– За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којима се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

– За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, (ИОП-1, ИОП-2, и ученици који образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у али имају потребу за прилагођавањем – увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) и ученике који раде по ИОП-у/ 3, који су у систему основношколског образовања и васпитања, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима. (одељењске старешине достављају, само имена и презимена ученика).

– За ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања.  (средња школа, факултет) – доставити потврду образовно васпитне установе о својству ученика или студента. Потврда образовно – васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете. За ученике који похађају нашу школу, школа не издаје потврду, јер поседује податке о наведеним ученицима. Родитељ је, свакако, у обавези да школи пријави дете које има право на бесплатне уџбенике.

– За ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ доставити Решење (копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља.

– За ученике који болују од ретке болести доставити Извештај лекара.

– За ученике који остварују право на туђу негу и помоћ доставити Решење (копија) којим се утврђује наведено право

 

КОМЕ ТРЕБА ДАТИ ПРИБАВЉЕНА ДОКУМЕНТА И У КОМ РОКУ?

Као доказ о испуњености услова за добијање бесплатни уџбеника потребно је донети тражену документацију закључно са средом, 17. априлом 2024. године. Документацију је могуће доставити сваког радног дана од 8. 00 – 14. 00 часова у матичну школу у Памбуковици.

НАПОМЕНА:

- Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума.

- Ако се ученик школује по индивидуалном образовном плану (ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3) уџбенике добија по том основу.

- Ако ученик остварује право по више основа а један основ је стицање образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану или који образовно-васпитни рад не остварује по индивидуалном образовном плану, али има потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), уџбенике добија по том основу.

Молимо Вас да поштујете предвиђени рок (17. април), јер на тај начин омогућавате нама да на време извршимо своје обавезе, а нашим ученицима да остваре право на бесплатне уџбенике.

Напомињемо да пријављивање након назначеног рока није могуће.

 

ВД директора школе

Ана Гајић

Menu
Menu