РТС Планета

Моја школа

Прописи и документација

Информације од јавног значаја:

Информатор о раду школе ОШ "Свети Сава" у Памбуковици

 

Статут:

 

Правилници: 

 

Документација:

 

 

Стандарди:

 

Финансијски извештај:

Завршни 2017

Завршни 2018

Завршни 2019

Завршни 2021

Финансијски план 2020

Финансијски план 2021

Финансијски план 2022

 

Одлука Наставничког већа о избору уџбеника:

Одлука 2016

Одлука 2018

Одлука 2019

Одлука 2020

Одлука 2021

Одлука 2022

 

Задужења:

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Измењено 17. 11. 2022

Menu