Распоред наставе на РТС 3

РТС Планета

Моја школа

Запослени

Послови руковођења

 

рб Презиме и име Радно место
1. Славица Марјановић

Директор

 

Општи, административни и финансијски послови

 

рб Презиме и име Радно место
1. Љиљана Поповић Секретар
2. Деан Веселиновић Секретар
3. Љубица Перић Шеф рачуноводства

 

Стручни сарадници

 

рб Презиме и име Радно место
1. Николић Бојан Педагог
2. Кузмановић Сања Библиотекар

једносменски рад

 

Наставници разредне наставе

 

Презиме и име Радно место
1. Марија Јовановић Разредна настава
Једносменски рад
Слађана Луковић
Разредна настава
3. Владисављевић Љиљана Разредна настава
4. Ана Гајић Разредна настава
5. Александра Биондић
Разредна настава
6. Ранисављевић Ненад Разредна настава
7. Милица Ранисављевић
Разредна настава
8. Марија Ђукановић
Разредна настава
Једносменски рад

 

Наставници предметне наставе

 

Рб Презиме и име

Наставна

област

Разред и одељење

у којима предаје

1. Душан Смоловић Српски језик V1, VI1, VII1, VIII1
2. Марија Лазић Српски језик V2, VI2, VII2, VIII2
3. Светлана Вучићевић Руски језик V1,2 VI1,2VII1,2VIII1,2
Енглескијезик V1,2
4. Милица Ђукановић Енглескијезик VI1,2VII1,2VIII1,2
5. Сара Трипковић Енглески језик

Слатина I3-II3-IV3

II1-IV1

6. Марија Вучићевић Ликовна култура VI1,2VI1,2VII1,2VIII1,2
7. Марија Божанић Музичка култура V1,2VI1,2 VII1,2 VIII1,2
8. Александра Илић Историја V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2
Једносменски рад V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2
9. Катарина Божић Географија V1,2VI1,2VII1,2VIII1,2
10. Синиша Бјеговић Техника и технологија V1,2 VI1,2VII1VIII1
Физика VII1VIII1
Предузетништво VII1VII2
11. Љиљана Мијаиловић Математика V1,VI1, VII1, VIII1
Информатика V1,VI1, VII1, VIII1
12. Владимир Перић Математика V2, VI2, VII2, VIII2
Информатика V2, VI2, VII2, VIII2
13. Драган Марковић Физика VI2-1, VII2, VIII2
Техника и технологиј VII2, VIII2
14. Јасмина Ковачевић Хемија VII2, VIII2
15. Катарина Аврамовић Хемија VII1, VIII1
Једносменски рад V1, VI1, VII1, VIII1
Чувари природе VI1,2
16. Зоран Јаковљевић Физичко и здравствено васпитање V1,2VI1,2 VII1,2 VIII1,2
Физичке активности V1,2VI1,2
17. Илија Јокић Веронаука V1,2VI1,2 VII1,2 VIII1,2
18. Марија Аничић Биологија V2VI2, VII2, VIII2
19. Јасмина Марковић Енглески језик V2VI2, VII2, VIII2
20. Андријана Станојевић Биологија V1, VI1, VII1, VIII1
Једносменски рад V1, VI1, VII1, VIII1
Домаћинство VIII1,2
 

 

Помоћно особље

 

Рб. Презиме и име Радно место
1. Вера Вукосављевић чистачица
сервирка
2 Петровић Горан Чистачица
3. Петровић Слободан Домар
Чистачица
4. Илић Миломир Чистачица
5. Ђокић Љубица Кувар
Чистачица
6. Ђокић Гордана Чистачица
7. Милена Поповић Чистачица
8. Милка Ковачевић Домар
Чистачица

Измењено 20. 9. 2022